obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybraná rozhodnutí ESLP

Zastavení dalšího doplňování této rubriky

S ohledem na spuštění české Databáze vybraných rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva bylo doplňování této rubriky zastaveno. V databázi naleznete veškeré překlady rozsudků a rozhodnutí obsažené v této rubrice a mnohé další překlady a anotace judikátů Soudu, ať už stížnosti směřovaly proti České republice nebo proti jinému státu. K odkazu na databázi se dostanete skrze rozkliknutí nadpisu, nebo do svého vyhledavače zadejte adresu http://eslp.justice.cz.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 9. února 2017 ve věcech č. 25784/09 a 36002/09 – Čapský a Jeschkeová proti České republice (spravedlivé zadostiučinění)

Soud pěti hlasy proti dvěma rozhodl o přiznání spravedlivého zadostiučinění stěžovatelům v návaznosti na jeho rozsudek ve věci samé ze dne 3. července 2014.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 9. února 2017 ve věci č. 65546/09 – Heldenburgovi proti České republice (spravedlivé zadostiučinění)

Soud pěti hlasy proti dvěma rozhodl o přiznání spravedlivého zadostiučinění stěžovatelům v návaznosti na jeho rozsudek ve věci samé ze dne 3. července 2014.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 12. ledna 2017 ve věci č. 54146/09 – Bátěk a ostatní proti České republice

Soud rozhodl pěti hlasy proti dvěma, že právo stěžovatelů na výslech svědků, chráněné v čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Úmluvy, nebylo porušeno, ač někteří svědci nebyli vyslechnuti za přítomnosti obhajoby před soudem a totožnost jednoho svědka byla utajována.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 12. ledna 2017 ve věci č. 36705/12 – Štulíř proti České republice

Soud rozhodl pěti hlasy proti jednomu, že právo stěžovatele na výslech svědků, chráněné v čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Úmluvy, nebylo porušeno, přestože obhajoba neměla možnost být přítomna výslechu svědka.

Rozsudek senátu první sekce Soudu ze dne 15. prosince 2016 ve věcech č. 15275/11 a 76058/12 – Colloredo Mannsfeld proti České republice

Soud dospěl jednomyslně k závěru, že bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, chráněné v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jelikož neměl možnost se vyjádřit k důkazu významnému pro výsledek restitučního řízení.

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 15. listopadu 2016 ve věcech č. 28859/11 a 28473/12 – Dubská a Krejzová proti České republice

Soud poměrem dvanácti hlasů proti pěti rozhodl o tom, že neumožnění porodů v domácnosti s porodní asistentkou nepředstavuje porušení práva na soukromý život matek, chráněného článkem 8 Úmluvy.

Strana 1/32

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová