obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kancelář vládního zmocněnce

Zastoupení České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

Zákonem č. 135/1996 Sb. byl Ministerstvu spravedlnosti svěřen úkol zastupovat stát v řízení před Evropským soudem pro lidská práva na základě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Vedle toho vláda zřídila funkci svého zmocněnce pro tuto agendu, jehož postavení a činnost se řídí statutem schváleným vládou (příloha k usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1024).

Strana 1/1