obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dvoustranné vztahy

Přehled hlavních dvoustranných smluv o mezinárodní právní pomoci v oblasti trestní a civilní a dokumentů souvisejících

Seznam hlavních dvoustranných smluv o mezinárodní právní pomoci v oblasti trestní a civilní a dokumentů souvisejících uspořádaný podle jednotlivých států

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13.prosince 1957 a usnadnění jejího používání

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních.

Strana 1/1