obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Formuláře pro potřebu soudní spolupráce v civilních věcech v rámci EU

 

Upozornění: Pro snadné vyplňování formulářů dle níže uvedených nařízení byla Evropskou komisí zřízena speciální internetová stránka - Evropský soudní atlas v civilních věcech. Jejím prostřednictvím lze s formuláři pracovat přímo ve všech jazykových variantách! 

 

Na serveru jsou uloženy následující dokumenty:

 

1)      Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (účinné od 1.3. 2005)

      

·        Osvědčení dle čl. 39 týkající se rozhodnutí ve věcech manželských

·        Osvědčení dle čl. 39 týkající se rozhodnutí ve věcech rodičovské zodpovědnosti

·        Osvědčení dle čl. 41 odst. 1 týkající se rozhodnutí o právu na styk s dítětem

·        Osvědčení dle čl. 42 odst. 1 týkající se navrácení dítěte

 

      Nařízení Rady (ES) č 1347/2000 ze dne 29. 5. 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech  manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem - dva formuláře v příloze IV a V.  Soubor "Nařízení Rady 1347 2000.zip" obsahuje oba formuláře ve verzi pdf a doc a dále plná znění příslušného nařízení Rady (ES) ve všech jazykových mutacích ve tvaru pdf.

 

2)     Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22, prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

 

·        Osvědčení podle článků 54 a 58 o soudních rozhodnutích a soudních smírech

·        Osvědčení podle čl. 57 odst. 4 o veřejných listinách

 

3)     Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech - jeden formulář v příloze. Soubor "Nařízení Rady 1348 2000.zip" obsahuje formulář pro jednotlivé jazykové mutace ve tvaru pdf a pro českou, anglickou a německou mutaci zároveň ve tvaru doc. 

 

·        Žádost o doručení písemností

·        Potvrzení o přijetí

·        Oznámení o vrácení žádosti a písemnosti

·        Oznámení o předání žádosti a písemnosti příslušnému přijímajícímu subjektu

·        Oznámení o přijetí příslušným přijímajícím místně příslušným subjektem odesílajícímu subjektu

·        Potvrzení o doručení nebo nedoručení písemností

 

4)     Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech - deset formulářů A-J v příloze. Jednotlivé soubory obsahují formuláře A-J pro příslušné jazykové mutace ve tvaru pdf  a  pro českou, anglickou a německou mutaci zároveň ve tvaru doc.

 

·         A. Žádost o provedení důkazu

·         B. Potvrzení přijetí žádosti o provedení důkazu

·         C. Žádost o doplnění údajů pro provedení důkazu

·         D. Potvrzení přijetí záruky nebo zálohy

·         E. Sdělení žádosti o zvláštní postupy nebo o použití komunikačních technologií

·         F. Sdělení dne, hodiny a místa dokazování a podmínky účasti

·         G. Oznámení prodlení

·         H. Informace o vyřízení žádosti

·         I. Žádost o přímé dokazování

·         J. Sdělení ústředního orgánu/příslušného orgánu

 

Anglická verze formulářů
Dánská verze formulářů
Finská verze formulářů
Francouzská verze formulářů
Holandská verze formulářů
Italská verze formulářů
Německá verze formulářů
Portugalská verze formulářů
Řecká verze formulářů
Španělská verze dokumentů
Švédská verze dokumentů
Česká verze dokumentů

      5)    Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení

 

              Formulář  přihlášky pohledávky

              Formulář výzvy k přihlášce pohledávky

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová