obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Právo EU v oblasti civilní

Veřejné konzultace k problematice vytvoření pokynů týkající se integrovaných systémů na ochranu dětí

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k problematice vytvoření pokynů týkající se integrovaných systémů na ochranu dětí.

Právo EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech

Zde naleznete přehled platných právních předpisů EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech.

Strana 1/1