obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

 

Předsednictví ČR ve V4

Předsednictví ČR ve V4

Aktuality

7.6.2018

Tiskové prohlášení k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Novotný proti České republice a rozhodnutí ve věci Polcarová proti České republice

Dne 7. června 2018 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že tím, že se stěžovatel, který byl v roce 1970 určen otcem dítěte, nemohl domáhat nápravy situace po uplynutí tříleté promlčecí lhůty, přestože analýza DNA z roku 2012 jednoznačně prokázala, že biologickým otcem není, došlo k porušení jeho práva na respektování soukromého života chráněného článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

6.6.2018

Pozvánka na II. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Ministerstvo spravedlnosti Vás zve na druhou konferenci k návrhu civilního řádu soudního. Členové rekodifikační komise pohovoří o nejzásadnějších změnách týkajících se řízení o opravných prostředcích. Na jejich příspěvky budou následně reagovat oponenti z právního prostředí.

31.5.2018

Česká republika úspěšně zakončila Třetí hodnotící kolo Skupiny států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přijalo na 79. shromáždění konaném ve dnech 19.–23. března 2018 Druhou zprávu o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola České republiky. Přijetím této zprávy se po více než 6 letech uzavírá třetí kolo hodnocení České republiky. Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy z roku 2011 v oblasti inkriminací a financování politických stran a hnutí.