obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

31.3.2015

Otevřená data justice: Ministerstvo spravedlnosti zprůhledňuje hospodaření Vězeňské služby

Ministerstvo spravedlnosti spustilo po nástupu Roberta Pelikána do funkce webovou stránku data.justice.cz, která bude do budoucna shromažďovat všechna otevřená data z rezortu Ministerstva spravedlnosti. Prvními zveřejněnými daty byly faktury ministerského úřadu od roku 2009 a přehledy smluv od roku 2011. Dnes k nim přibyly faktury Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a smlouvy evidované odborem informatiky Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR od roku 2009.

31.3.2015

Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie

Na základě usnesení č. 525 o Pravidlech pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie, které schválila vláda dne 13.7. 2011, a v souvislosti s probíhající diskuzí o reformě Soudního dvora Evropské unie, která by měla být v nejbližší době schválena, vyhlašuje ministr spravedlnosti výběrové řízení pro kandidáty na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie.

30.3.2015

Široká shoda na podobě nového zákona: vznikne samostatné Speciální státní zastupitelství a posílí se nezávislost státních zástupců

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se shodli na návrhu zákona o státním zastupitelství, ve kterém jsou zároveň zohledněny připomínky koaličních partnerů. Jednotlivé teze předlohy byly projednány také s předsedy ústavněprávních výborů obou komor Parlamentu České republiky Jeronýmem Tejcem a Miroslavem Antlem. Oba zákonu vyjádřili podporu. Návrh reflektuje dosavadní zkušenosti s platnou právní úpravou a reaguje na její nedostatky; rozvíjí původní koncepci veřejné žaloby jako soustavy státních zastupitelství a precizněji vymezuje vzájemné vztahy v soustavě. Posílí se nezávislost, pravomoci, ale i odpovědnost státních zástupců, vznikne Speciální státní zastupitelství, zruší se vrchní státní zastupitelství a zavedou se transparentní výběrová řízení na vedoucí státní zástupce.