obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

27.1.2015

Ministryně spravedlnosti jednala s předsedou Nejvyššího soudu o prioritách českého soudnictví

Ministryně spravedlnosti Helena Válková dnes odpoledne jednala s novým předsedou Nejvyššího soudu ČR Pavlem Šámalem o prioritách českého soudnictví a dalších klíčových otázkách spojených s efektivním fungováním justice. Tématem jednání bylo také další setrvání prof. Šámala v čele odborné komise, která má na starosti přípravu nového trestního řádu.

27.1.2015

Na MSp jednalo generální shromáždění partnerů projektu e-Codex

Ministerstvo spravedlnosti hostilo 26. a 27. ledna generální shromáždění partnerů projektu e-Codex zaměřeného na rozvoj elektronické komunikace mezi soudy a dalšími účastníky v přeshraničních případech. Letošní setkání v Praze je prvním jednáním všech účastníků projektu v České republice. Projektu, který zahrnuje celkem sedm témat pilotních případů v oblasti civilního i trestního práva, se účastní zástupci z téměř všech států EU a evropské sdružení advokátů a notářů (CCBE a CNUE). Vede ho Ministerstvo spravedlnosti Severního Porýní-Vestfálska z Německa.

27.1.2015

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rohlena proti České republice

Dne 27. ledna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v nadepsané věci rozsudek velkého senátu, v němž stejně jako ve svém předchozím senátním rozsudku ze dne 18. dubna 2013 dospěl jednomyslně k závěru o neporušení zásady zákazu trestu bez zákona a zákazu uložení přísnějšího trestu, než stanoví zákon v době spáchání trestného činu, vtělené do čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.