obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

Aktuality

16.4.2014

Ministryně spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na funkci generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Ministryně spravedlnosti vyhlašuje v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení volného služebního místa Generálního ředitele Vězeňské služby České republiky.

16.4.2014

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo znění testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora

Dne 15. 4. 2014 zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti oficiální znění nových testových otázek pro písemnou část zkoušky mediátora, které reflektují právní stav účinný od 1. 1. 2014.

15.4.2014

Platforma spolupráce pro oběti trestných činů zahájila činnost

Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo ve dnech 10. 4. – 11. 4. 2014 první pracovní setkání s poskytovateli pomoci obětem trestných činů na téma „Aktuální poznatky k aplikaci zákona o obětech trestných činů – Platforma spolupráce“. Jednání se zúčastnili zástupci nevládních neziskových organizací, Probační a mediační služby, Ministerstva spravedlnosti z oblasti legislativy a odškodňování, Ministerstva vnitra - odboru bezpečnostní politiky. Náměstek ministryně spravedlnosti pro vězeňství a trestní politiku Mgr. Pavel Štern přivítal přítomné i jménem Ministryně spravedlnosti Prof. JUDr. Heleny Válkové.