obsah

Okresní státní zastupitelství v Sokolově

Důvod a způsob založení


     S odkazem na čl. 80 Ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb. bylo Okresní státní zastupitelství Sokolov zřízeno zákonem č. 283/1993 Sb. o  státním zastupitelství (dále zákon)  jako součást soustavy úřadů státu určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem.

     Okresní státní zastupitelství Sokolov podává obžalobu jménem státu v trestním řízení a plní povinnosti, které mu v souvislosti s tím trestní řád ukládá (§ 4 citovaného zákona a § 16 trestního řádu).

     Okresní státní zastupitelství Sokolov je oprávněno podat návrh na zahájení občanského  soudního řízení nebo vstoupit do již zahájeného řízení jen v případech, které  stanoví zákon (§ 5 odst. 1 zákona).

ePodatelna