obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Insolvenční řízení - soudní rozhodnutí a další informace

Insolvenční zákon - č. 182/2006 Sb.

Soudní rozhodnutí a sdělení ve věcech insolvenčního rejstříku jsou publikována na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky v rubrice Insolvenční rejstřík

 popis.Text

Formuláře a vzory

Zde popis.Textnajdete formuláře, vzorově vyplněné formuláře a pokyny pro jejich vyplnění.


stránky Ministerstva spravedlnosti věnované insolvencím: https://insolvence.justice.cz/

seznam akreditovaných osob: https://sako.justice.cz/

dobrovolná evidence osob z řad advokátů, notářů, exekutorů a insolvenčních správců připravených sepsat a podat návrh na povolení oddlužení: https://vesta.justice.cz

 

 

ePodatelna