obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

eJustice

Od 1. října 2007 začaly fungovat první části systému elektronického a internetového soudnictví. Soudnictví bez zbytečných průtahů, nekonečných stohů spisů, zato přehledné a uživatelsky jednoduché. Pokud Vás zajímá, kam jsme za uplynulý rok pokročili a které součásti systému jsou již plně funkční, na těchto stránkách najdete stručné informace k jednotlivým projektům včetně propojení do funkčních aplikací.

Informace o řízení (infoSoud)
Informace o průběhu řízení. Přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení

Informace o jednání (infoJednání)
Informace o nařízených jednáních. Přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazený podle místnosti a data. Zobrazují se nařízená soudní jednání na následujících 30 dnů.

Elektronická úřední deska (infoDeska)
Vlastní rubrika infoDeska v menu vlevo.
Zveřejňuje v elektronické podobě listiný obsah klasické úřední desky umístěné v budově organizace. Informace zveřejněné v aplikaci infoDeska nemají charakter úřední listiny, jsou pouze informativního rázu. Upozorňujeme, že pro všechny lhůty, které se odvíjejí od data zveřejnění dokumentu na úřední desce, je nadále rozhodující datum zveřejnění na úřední desce v budově organizace.

 

ePodatelna