obsah

Rejstřík trestů Praha

Rejstřík trestů zveřejňuje definici webové služby pro Evidenci přestupků

Rejstřík trestů ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR uveřejňuje popis webové služby pro dálkový přístup do informačního systému evidence přestupků.  

 

Pro dálkový přístup do evidence přestupků bude možné také využít formuláře CzechPoint Office, které budou k datu spuštění evidence přístupné.

 

Od 1. října 2016 budou mít správní orgány rozhodující o přestupcích povinnost vkládat do informačního systému evidence přestupků, který povede Rejstřík trestů,  údaje o osobách, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v § 10 odst. 1 zákona o přestupcích, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku.

ePodatelna