obsah

Rejstřík trestů Praha

Vzory výpisů z rejstříku trestů

 

Vzor výpisu z rejstříku trestů

pro fyzickou osobu 

 příloha s vícejazyčným formulářem

(vydáván od 18.2.2019)

zde

 

 

Vzor výpisu z rejstříku trestů

pro právnickou osobu

(vydáván od 1. 1. 2012)

 zde 

 

Dne 1. ledna 2013 nabyly účinnosti:
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
- zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Uvedené zákony mimo jiné vytvořily právní základ k tomu, aby Rejstřík trestů vedl evidenci odsouzení právnických osob.

Evidence odsouzených právnických osob fakticky vznikla dne 12. června 2013. Stalo se tak zaevidováním prvého trestního listu, kterým soud Rejstříku trestů oznámil pravomocné odsouzení právnické osoby. V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, jsou údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, veřejně přístupné.

 

 


 

 

 

Vzor (struktura) výpisu z rejstříku trestů
pro fyzickou osobu 

(vydáván od 18.5.2012) 

 

popis.Text

 popis.Text

 

Výpisy vydané na kontaktních místech CzechPOINT jsou opatřeny ověřovací doložkou (podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy). ¨

Výpisy vydané v Rejstříku trestů jsou opatřeny otiskem razítka s datem vydání.

  


 

Výpis z rejstříku trestů
vydávaný od 28. 11. 2008

Kontrolu autenticity výpisu lze okamžitě a bezplatně provést na adrese
http://epodatelna.rejtr.justice.cz/webform/zadostAutent.jsp

 

popis.Text

 


 

Výpis z rejstříku trestů
vydávaný od 1. 1. 2008 do 27. 11. 2008
 pracovišti Czech POINT

Kontrolu autenticity každého výpisu, který byl vydán na pracovišti
Czech POINT
 lze okamžitě a bezplatně provést na adrese
http://epodatelna.rejtr.justice.cz/webform/zadostAutent.jsp

Výpis z rejstříku trestů Czech POINT

  

 

Výpis z rejstříku trestů
 vydávaný do 27. 11. 2008 

Výpis z rejstříku trestů

 

 


Listina "Potvrzení"
vydávána Rejstříkem trestů v Praze do 27. 11. 2008

byla určena pro předkládání úřadům v zahraničí, např. z důvodu studia,
 sňatku, zaměstnání, povolení pobytu apod.

Listina

 

 

 

ePodatelna