obsah

Rejstřík trestů Praha

Bezplatný výpis z Rejstříku trestů

 

 

Osoby, které jsou držiteli datových schránek, mají nově od 28. dubna 2016 možnost získat zdarma výpis z Rejstříku trestů. Postačí k tomu vyplnění jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v rámci aplikace CzechPOINT@home. Výpis z rejstříku trestů mu pak dojde během okamžiku do jeho datové schránky .

 

Výpis v elektronické podobě je veřejnou listinou, a tudíž v rámci elektronické komunikace osvědčuje bezúhonnost stejně jako výpis v podobě listinné. Pokud občan přece jenom potřebuje převést výpis v elektronické podobě na podobu listinnou a chce, aby si listina uchovala povahu veřejné listiny, tak musí požádat o provedení autorizované konverze, kterou provádějí kontaktní místa veřejné správy. Tento postup není nijak složitý, postačí prostřednictvím datové zprávy požádat o autorizovanou konverzi, na základě tohoto požadavku získá občan kód, se kterým musí navštívit některé z kontaktních míst veřejné správy – CzechPOINT, kde poté za poplatek 30,- Kč za stránku získá konvertovaný dokument, který bude mít povahu veřejné listiny i v listinné podobě.

 

Smyslem výše uvedené je dokumenty ponechávat v elektronické podobě, neboť v současné době již elektronická komunikace mezi mnoha subjekty probíhá a tudíž není nutné vždy mít v ruce „listinný“ dokument.

 

Na závěr příklad: jako majitel datové schránky jsem si našel nové zaměstnání např. u společnosti s ručením omezeným, při nástupu po mne zaměstnavatel požaduje předložit výpis z rejstříku trestů. Takže si prostřednictvím CzechPOINT@home požádám o výpis, který obratem získám a následně jej v elektronické podobě zašlu do datové schránky zaměstnavatele.  Celý proces trvá několik minut.

 

Níže jsou odkaz přímo na formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů na Portále veřejné správy.

 

Bližší postup elektronické konverze je uveden zde.

 

 

V případě, že Vám někdo předloží výpis z rejstříku trestů, ať už v podobě listinné či elektronické a vy máte pochybnosti, zda se jedná o výpis autentický, je možné ověřit jeho pravost na stránkách Rejstříku trestů vyplněním jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách Rejstříku trestů zde

 

 

 

 

 

ePodatelna