obsah

Rejstřík trestů Praha

Ceny ministra spravedlnosti 2015

 

Robert Pelikán předal historicky první „Cenu ministra spravedlnosti“

 

 

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán včera předal na slavnostním galavečeru na Staroměstské radnici ocenění významným pracovníkům Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby.  Je to historicky poprvé, co ministr spravedlnosti ocenil práci v těchto oborech.  Zvláštní cenu ministra a ocenění za mimořádné pracovní zásluhy získali i další pracovníci resortu.

 

 

„Lidé z Vězeňské služby a Probační a mediační služby přicházejí denně do styku s odsouzenými i propuštěnými vězni a jejich posláním je vrátit je na tu správnou cestu zpět do normálního života.  K tomu je potřeba spousta odbornosti, porozumění, duševních a často i fyzických sil, ale především odhodlání toto nelehké poslání naplnit. Proto bych chtěl všem za jejich nasazení poděkovat,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

 

 

popis.Text


Odborná komise v čele s náměstkem ministra spravedlnosti Vladimírem Zimmelem vybrala ze 49 nominací vítěze v pěti řádných a dvou mimořádných kategoriích.

 

Do síně slávy vstoupil za svůj mimořádný celoživotní přínos emeritní ředitel Rejstříku trestů Zdeněk Krátkoruký. Zdeněk Krátkoruký se významně zasloužil o vytvoření plně funkčního informačního systému o údajích vedených v Rejstříku trestů. 

 

Ing. Zdeněk Krátkoruký

 

Za mimořádné zásluhy o rozvoj v oboru kriminologie  České republice byl oceněn Miroslav Scheinost, ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, a Aleš Kýr, vedoucí kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby, který se významně podílel na utváření vězeňství tak, jak ji známe dnes. „Předáním cen chceme upozornit veřejnost na tyto náročné profese, a to s důrazem na jejich odborný a morální přínos pro naši společnost,“ zdůraznil Vladimír Zimmel, náměstek sekce trestní politiky.

 popis.Text

 S cenou pro vítěze se také pojí příběh, který souvisí s prací Vězeňské služby. Vítězové získali z českých skláren unikátní, ručně zdobený skleněný pohár.  Sklářům na hutích pomáhají odsouzení z věznice Stráž pod Ralskem, tudíž cena ministra symbolizuje moderní koncepci českého vězeňství prostřednictvím resocializace vězňů.

 

 

9. 6. 2015 

Zdroj: Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

 

ePodatelna