obsah

Rejstřík trestů Praha

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR

Novela má zmenšit administrativní zátěž občanů a zabránit padělání výpisů z rejstříku trestů

Vláda dnes na svém zasedání schválila novelu zákona o rejstříku trestů, kterou předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Návrhem zákona se plní záměr snížení administrativní zátěže fyzických osob při řízeních a činnostech, při kterých je vyžadován výpis z rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti.

 

„Cílem námi předkládané právní úpravy je, aby byl odstraněn dlouhodobě nepřijatelný stav, kdy fyzické osoby samy žádají o výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti pro účely správního řízení. Novela přesunuje z fyzické osoby povinnost pořizovat výpis na správní orgán, který vede příslušné řízení. Naplňuje se tak jedna ze základních zásad správního řádu, že veřejná správa je službou veřejnosti,“ říká ministr Jiří Pospíšil. Pro jiné účely, např. když se fyzická osoba uchází o zaměstnání a prokazuje svou bezúhonnost, zůstává povinnost pořídit výpis z rejstříku trestů na fyzické osobě.

 

Přínosem navrhované právní úpravy je zrychlení, zjednodušení a zefektivnění služby veřejné správy. Dalším přínosem je také to, že si správní orgán může kdykoliv ověřit, zda osoba splňuje podmínky bezúhonnosti (při důvodném podezření, že tomu už tak není). V současné době osoba po vydání rozhodnutí nemusí změnu vždy a včas orgánu ohlásit.

 

Další nespornou výhodou je, vedle odbřemenění fyzické osoby, nemožnost padělání výpisů. Snížení možnosti vzniku padělků je velkým sekundárním přínosem navrhované právní úpravy.

 

Pokud novelu schválí poslanci i senátoři a podepíše ji prezident, měla by začít platit 1. ledna 2008.

zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.7.2007

ePodatelna