obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Základní informace

Centrální evidence exekucí

Ověřený výpis z Centrální evidence exekucí je možné od července 2016 získat také na pobočkách České pošty(ceny dle podmínek ČP).

Výběrové řízení na pozici asistent soudce

Výběrové řízení na pozici asistent soudce

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Adresa, tel. číslo, fax. číslo, e-mail

Orientační tabule soudu

Sídla exek. úřadů, vstup do budovy, přijímání stížností, přijímání žádostí o informace, organizační struktura soudu, prodej kolkových známek

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Podrobné informace o příjmu podání v elektronické podobě soudu

Interní protikorupční program Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím protikorupční linky Krajského soudu v Brně, tel. 542 211 221 nebo na Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou prostřednictvím e-mailu: korupce@osoud.zds.justice.cz. V případě telefonického podání na protikorupční linku Krajského soudu v Brně, krajský soud o podání informuje okresní soud. Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována. Korupcí se rozumí - zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok.

Strana 1/2

ePodatelna