obsah

Okresní soud v Ústí nad Labem

____Okresní soud v Ústí nad Labem____

popis.Text

Název a adresa:

Okresní soud v Ústí nad Labem
Kramoly 641/37
401 24  Ústí nad Labem  

IČO: 00024911 

 

 
e-mail pro elektronická podání: podatelna@osoud.unl.justice.cz

 

Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Více informací o elektronických podáních zde

 

 Telefon:   +420 477 047 590
                  +420 477 047 591
                  +420 477 047 592
                  +420 477 047 593

Datová schránka: r9uabnh

 

Odkazy pro rychlé vyhledání informací o stavu řízení (např. právní moci):

INFOSOUD 

Odkaz pro rychlé vyhledání o nařízeném jednání ve věci:

INFOJEDNÁNÍ

Odkaz pro elektronickou komunikaci se soudem

ePODATELNA

 

INFOCENTRUM

Úřední hodiny infocentra a nahlížení do spisu:

                  pondělí           8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 16:30  hod.

                  úterý               8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:00  hod.

                  středa             8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:30  hod.

                  čtvrtek            8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:00  hod.

                  pátek              8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:00  hod.

 

Poslední klient bude přijat 15 minut před koncem úředních hodin.

   

NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ 

K zajištění bezproblémového nahlížení do spisů se, prosím, řiďte následujícími pokyny: 

 

Za účelem nahlédnutí do spisu je třeba se telefonicky (477 047 590, 477 047 591, 477 047 592, 477 047 593), osobně nebo e-mailem (na adrese info@osoud.unl.justice.cz) objednat, a to nejméně dva dny předem.

 

Pokud se objednáváte prostřednictvím e-mailu, vyčkejte sdělení vhodného termínu.

 

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svou návštěvou soudu, nelze vyloučit, že spis nebude v daný okamžik k dispozici.

 

Sjednaný čas je nutné dodržet. Děkujeme za pochopení.  

  

POKLADNA 

Úřední hodiny pokladny a úřední hodiny pro příjem podání:

 

               pondělí          8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 16:30  hod.

               úterý               8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:00  hod.

               středa            8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:30  hod.

               čtvrtek            8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 15:00  hod.

               pátek              8:00 – 11:30 hod.       12:30 – 14:30  hod.

 

Podání se přijímají i během polední přestávky.

 

ePodatelna