obsah

Okresní soud v Prostějově

Základní informace

Informační centrum

Dne 1.10.2014 bylo otevřeno informační centrum pro styk s veřejností.

Kdo u nás pracuje a co dělá

Rozvrh práce u soudu

Orientační mapa

Pohled na plánek města Prostějova s umístěním Okresního soudu

Upozornění pro veřejnost

Poučení pro osoby vstupující do jednací síně, změny pracovní doby

Strana 1/2

ePodatelna