obsah

Krajský soud v Brně

Vyjádření Krajského soudu v Brně k dočasnému zproštění výkonu funkce soudce Mgr. Jana Kozáka

Vyjádření Krajského soudu v Brně k dočasnému zproštění výkonu funkce soudce Mgr. Jana Kozáka

Dne 27. 6. 2017 rozhodl ministr spravedlnosti podle § 100 odst. 1 písm. a) zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb. v souvislosti s trestním stíháním Mgr. Jana Kozáka, soudce Krajského soudu v Brně, zahájeným podle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle ust. § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, o dočasném zproštění funkce soudce, a to na dobu do pravomocného skončení trestního stíhání.

K dočasnému zproštění výkonu soudcovské funkce Mgr. Jana Kozáka došlo od 30. 6. 2017. (§ 100 odst. 3 ve spojení s ust. § 99 odst. 2 zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.).

Změnou č. 8 rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2017 byl od 30. 6. 2017 do oddělení 39 INS soudce Mgr. Jana Kozáka zastaven nápad (v oddělení 28 INS, v němž je souběžně zařazen, byl nápad zastaven již od 1. 7. 2014), v obou insolvenčních odděleních Mgr. Jana Kozáka (28 INS, 39 INS) byla určena zastupujícím soudcem Mgr. Bohdana Kopečná (v agendě insolvenční a konkurzní) a Mgr. Sylvie Štěpánová (v agendě incidenčních sporů).


Mgr. Eva Sigmundová
tisková mluvčí Krajského soudu v Brně

ePodatelna