obsah

Krajský soud v Brně

Úřední hodiny

PROVOZNÍ DOBA  - KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ

 

 

Úřední doba podatelen, informačních kanceláří a doba určená pro styk s veřejností (včetně veřejného rejstříku) na pracovištích v Brně,

 

Rooseveltova 16 a Husova 15:

pondělí, úterý, čtvrtek 7:30 – 16:00 h

středa 7:30 – 17:00 h

pátek 7:30 – 15:00 h

 

Úřední doba podatelny a doba určená pro styk s veřejností na pobočce krajského soudu ve Zlíně:

pondělí 7:30 – 11:00 h 11:45 – 16:00 h

úterý 7:30 – 11:00 h 11:45 – 15:00 h

středa 7:30 – 11:00 h 11:45 – 16:30 h

čtvrtek 7:30 – 11:00 h 11:45 – 15:00 h

pátek 7:30 – 11:00 h 11:45 – 14:00 h

ledaže by opatřením předsedy soudu byla ad hoc na konkrétní den stanovena úřední doba jinak.

 

Úřední doba podatelny a doba určená pro styk s veřejností na pobočce krajského soudu v Jihlavě:

 

pondělí, úterý, čtvrtek 7:30 – 11:15 12:00 – 15:30 h

středa 7:30 – 11:15 12:00 – 16:30 h

pátek 7:30 – 11:15 12:00 – 14:30 h

ledaže by opatřením předsedy soudu byla ad hoc na konkrétní den stanovena úřední doba jinak.

 

 

Úřední hodiny oddělení znalců a tlumočníků na pracovišti v Brně, Rooseveltova 16:

pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 h

středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 h

pátek 8:00 – 11:30 h

 

Vyřizování agendy znalců a tlumočníků mimo úřední hodiny lze výjimečně dohodnout na základě předchozího objednání.

 

 

Ústně podávané stížnosti v pracovních dnech přijímají a sepisují o nich písemný záznam:

- na pracovišti v Brně, Rooseveltova 16, Lenka Hložková a Romana Špeldová (v době od 8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 h)

- na pracovišti v Brně, Husova 15, Eva Fronková (v době od 8:00 -11:00 a 13:00 -15:00 h)

- na pobočce krajského soudu ve Zlíně Jarmila Julinová (pondělí až čtvrtek v době od 8:00 -11:00 h a 13:00 -15:00 h, pátek 8:00 -11:00

a 13:00 -14.00 h)

- na pobočce krajského soudu v Jihlavě Helena Brychtová (pondělí až čtvrtek v době od 8:00 -11:00 h a 13:00 -15:00 h, pátek 8:00 -

11:00 a 13:00 -14.00 h).

 

 

ePodatelna