obsah

Krajský soud v Brně

Informační centrum Husova

 

INFORMAČNÍ CENTRUM

na pracovišti Krajského soudu v Brně Husova 15

pro agendy Cm + Sm, úpadková řízení a veřejné rejstříky

 

Informační centrum je umístěno v přízemí budovy Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, číslo dveří 011

 

  Úřední hodiny

PONDĚLÍ             7:30 – 16:00 hod.

ÚTERÝ                 7:30 – 16:00 hod.

STŘEDA               7:30 – 17:00 hod.

ČTVRTEK            7:30 – 16:00 hod.

PÁTEK                 7:30 – 15:00 hod.

 

e-mail:     info@ksoud.brn.justice.cz

 

Kontakty – telefon:  

 

      546 529 286 – veřejný rejstřík (B, C, Dr a ostatní právní formy)
      546 529 373 – konkursní, insolvenční a incidenční řízení ( K, INS, ICm)
      546 529 317 – obchodní spory (Cm, Sm, ECm)

  

Poslední účastník je přijímán 15 min. před skončením úředních hodin.


Informační centrum nepodává všeobecné informace o činnosti krajského soudu.
Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech, avšak nepodává právní rady.

 

Informační centrum zajišťuje:

      - poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení,

     - podávání informací o stavu řízení,

     - zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby,

     - pořizování kopií ze soudních spisů,

     - vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí krajského soudu.

     - vydávání potvrzení o probíhajících insolvenčních řízeních a probíhající likvidaci

     - vydávání výpisů z veřejného rejstříku

    - nahlížení prostřednictvím PC do el. dokumentů, vygenerovaných z aplikace CEPR (centrální elektronický platební rozkaz)

 

     Pro nahlížení do spisu je dle ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 37/1992 Sb., Ministerstva spravedlnosti ČR o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy nutné předchozí telefonické objednání nebo objednání prostřednictvím emailové adresy. V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

     Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je nejvhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna podle z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a to částkou Kč 20,- za stránku.

     V důsledku zřízení informačního centra již nebude možné nahlížet do spisů, požadovat informace  na jednotlivých soudních odděleních. Pokud se přesto dostavíte přímo na soudní oddělení, budete se svými požadavky odkázáni na informační centrum.

      

Přijímání žádostí a poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.:
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=29513

ePodatelna