obsah

Krajský soud v Brně

Informační centrum Rooseveltova

Informace - agenda občanskoprávní, agenda trestní a agenda správní jsou podávány v přízemí budovy na ulici Rooseveltova 16 , ve dveřích číslo 05 -  chodba napravo od hlavního vchodu, vedle pokladny krajského soudu.

Telefonní kontakt Informační centrum
  občanskoprávní a správní agenda: tel.: 546 515 401 
  občanskoprávní a správní agenda: tel.: 546 515 402
  trestní agenda: tel.: 546 515 411

  E-mail: infocentrum@ksoud.brn.justice.cz

Žádáme účastníky, aby si nahlížení do spisu ve vlastním zájmu domluvili předem na výše uvedených telefonních číslech s minimálně jednodenním předstihem a to včetně přesného času, kdy se k nahlížení hodlají dostavit. V opačném případě se může stát, že spis nebude možno bezprostředně zajistit a nahlédnutí jim bude umožněno až v jiném termínu.

Přijímání žádostí a poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.:
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=29513

ePodatelna