obsah

Krajský soud v Brně

Základní informace

Zpráva o činnosti Krajského soudu v Brně za rok 2016

Zpráva o činnosti Krajského soudu v Brně za rok 2016

Krajský soud v Brně

Budova soudu, informace kde nás najdete - fotky

Úřední hodiny

Údaje o pracovní době pro styk s veřejností na pracovištích Rooseveltova, Husova, pobočka ve Zlíně a pobočka v Jihlavě.

Informační centrum Husova

Informační centrum na pracovišti Husova 15 pro agendy Cm + Sm, úpadková řízení a veřejné rejstříky. Informační centrum je umístěno v přízemí budovy Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, číslo dveří 011.

Informační centrum Rooseveltova

Informace pro agendu občanskoprávní, trestní a správní. Přízemí budovy na ulici Rooseveltova 16, dv. č. 05 – chodba napravo od hlavního vchodu, vedle pokladny krajského soudu.

Organizační struktura KS v Brně

Organizační struktura Krajského soudu v Brně

Strana 1/2

ePodatelna