obsah

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Adresa sídla, přijímání žádostí, opravných prostředků a dalších podání:

Krajské státní zastupitelství - podatelna

Palác Zdar, Dlouhá 1

400 85  Ústí nad Labem

budova Palác Zdar

tel: 477 105 900

fax:   477 105 999

e-mail: podatelna@ksz.unl.justice.cz

 

Adresa přijímání žádostí o podání informace:

Krajské státní zastupitelství - oddělení organizační a personální

Palác Zdar, Dlouhá 1

400 85  Ústí nad Labem

 

IČ: 00026 042

číslo účtu: 1723411/0710

 

ePodatelna