obsah

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Základní informace

Aktualizace stránek dne: 03.01.2018 09:15

Aktuální informace-Změny

Budova okr. soudu uzavřena.

Informační centrum

Informace dle platné legislativy. Spojování telef. hovorů.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Adresa , úřední hodiny, telefon , fax , e-mail , mapka, bezbariérový vstup-popis

Orientační tabule

Pracovní doba, doba pro styk s občany, návštěvní den u předsedkyně OS, pokladna, prodej kolků, přijímání stížností, poskytnutí informace , nahlížení do spisů, exekutorský úřad, notářské úřady.

Informace k příjmu elektronických podání

Upřesnění informací o elektronických podání

Návrhy

Sepisování návrhů, jak lze učinit podání

Infosoud

Informace o průběhu a stavu soudních řízení ve věcech vyřizovaných před okresními soudy

Strana 1/2

ePodatelna