obsah

Okresní soud v Děčíně

Organizační struktura

 

 

Předsedkyně okresního soudu

. .

. .

. .

Místopředseda pro úsek
trestní

 Místopředseda  pro úsek občanskoprávní

Ředitelka
soudní
správy

. .

Úsek trestní

Soudní oddělení:  1, 2, 3, 4, 5, 23, 24

. .

Úsek občanskoprávní

Soudní oddělení: 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

Úsek opatrovnický

Soudní oddělení: 7, 10, 12, 17, 27

Úsek výkonu rozhodnutí a exekucí

Soudní oddělení: 8, 21, 37, 38, 46, 47, 48, 49

Úsek dědické agendy

Soudní oddělení: 35

. .

Personální činnosti

Bezpečnostní činnosti

Ekonomické činnosti

Účtárna

Správa majetku

Správa majetku a údržba

Informatika

Soudní kanceláře

Pokladna

Podatelna

Knihovna

Autoprovoz

Spisovna

   

 

 

 

ePodatelna