obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Rok 2005

17.10.2006

Rozvrh práce pro rok 2005 - schválený

Způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, senáty, samosoudce, vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky, zastupování pro případ nepřítomnosti delší než tři měsíce nebo vyloučení nebo z jiných důvodů stanovených zákonem (soudci), či z jiných vážných důvodů (VSÚ), začlenění zaměstnanců odborného aparátu soudu, správa soudu (Instrukce MS č. 505/2001-Org, § 1)

2005_schválený RP.doc (589kB)

17.10.2006

Rozvrh práce pro rok 2005 - schválený (rtf)

2005_schválený RP.rtf (1MB)

17.10.2006

Seznam přísedících 2005

Seznam přísedících k 01012005.doc (36kB)

Strana 1/1

ePodatelna