obsah

Krajský soud v Ústí nad Labem

Všeobecné informace

Insolvenční řízení - soudní rozhodnutí a další informace

Soudní rozhodnutí a sdělení ve věcech insolvenčního rejstříku jsou publikována na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR

Konverze dokumentů doručených do datové schránky

Úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky

Doručování soudních písemností

Od 1. 7. 2009 dochází ke změnám v doručování soudních písemností

eJustice

Odkazy na stránky eJustice - Informace o řízení - Informace o nařízených jednáních - a další

Stížnosti

Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, jen jde-li o průtahy v řízení nebo o nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem...

Vyřizování stížností

Příslušnost k vyřizování stížností

Strana 1/2

ePodatelna