obsah

Rejstřík trestů Praha

Elektronická podatelna pro fyzické osoby

Od 19.10.2016 nemohou občané využívat el. podatelnu pro evidenci fyzických osob – webový formulář

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, který je účinný od 19. 9. 2016, zapříčiňuje, že uznávaný elektronický podpis nebude mít takové vlastnosti, aby umožňoval jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Z důvodu skutečnosti, že pro vydání výpisu z Rejstříku trestů je nezbytné obdržet identifikační údaje o osobě žadatele umožňující ověřit totožnost žadatele, byla změnovým zákonem k zákonu o službách vytvářející důvěru (z. č. 298/2016 Sb.) vyloučena možnost podávat žádosti o: - výpis z rejstříku trestů, - informativní výpis z rejstříku trestů, - nahlédnutí do opisu a o informace, kdy a komu byly vydány výpisy a opisy, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Občané na místo toho mají možnost vyžádat si výpis elektronicky prostřednictvím datových schránek na portálu veřejné správy.

ePodatelna