obsah

Okresní soud v Ústí nad Labem

Platební informace

 

Pokladna (č. dveří 019/přízemí):
- prodej kolků
- příjem plateb v hotovosti

  

Přímé platby lze poukázat: 

 

1) soudní poplatky - číslo bankovního účtu 3703-720411/0710 

2) náklady řízení - číslo bankovního účtu 19-720411/0710 

3) peněžité tresty a pokuty - číslo bankovního účtu 3762-720411/0710 

4) peníze z výkonu rozhodnutí, majetkové záruky, jistota, kauce, záloha na znalecký

    posudek, soudní  depozita, narovnání - číslo bankovního účtu 6015-720411/0710

 

 

U platby je nutné vždy uvádět variabilní symbol.

 

Variabilní symbol předepisuje soudní kancelář.

 

Dotazy ohledně plateb vyřizuje finanční účtárna tel.: 477 047 454
e-mail: mtrousilova@osoud.unl.justice.cz

 

Sazebník soudních poplatků (pdf)

 

ePodatelna