obsah

Justiční akademie

   

TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Celkový přehled

 

CIVILNÍ SOUDNICTVÍ

Celkový přehled

 

SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ

Celkový přehled

    

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Celkový přehled

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ASISTENTŮ SOUDCŮ,
VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A SOUDNÍCH TAJEMNÍKŮ

Celkový přehled

 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V CIZÍCH JAZYCÍCH

Celkový přehled - 1. pol. 2009

Celkový přehled - 2. pol. 2009 

 

OSTATNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový přehled

 

SEMINÁŘE PRO PŘEDSEDY OS a  KS

Celkový přehled
  
  

 

 

 

        PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ JUSTIČNÍCH A PRÁVNÍCH ČEKATELŮ 2009

Celkový přehled

 

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
PRO JUSTIČNÍ A PRÁVNÍ ČEKATELE 2009
 

 

 

 

ePodatelna