obsah

Justiční akademie

Knihovna Justiční akademie – základní informace

 

Knihovna Justiční akademie je v souladu se statutem Justiční akademie odbornou knihovnou specializující se na právnickou literaturu.

 

Knihovna Justiční akademie vznikla v roce 2006 sloučením fondu knihovny Justiční školy a převzetím fondu knihovny Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem. Knihovna je součástí Justiční akademie. 

 

Jedná se o veřejnou knihovnu, která se řídí zákonem 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliograficko-informační služby, rešeršní služby, informační služby, meziknihovní výpůjční služby a zabezpečuje studijní materiály pro účastníky studia Justiční akademie.

 

Součástí knihovny je také evropské dokumentační středisko (EDC), které je součástí sítě středisek European Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích. EDS byl udělen statut EDC (European Documentation Center), díky čemuž poskytuje Evropská unie středisku vybrané publikace a časopisy zdarma. Cílem EDS je informativně podporovat vzdělání a studium otázek evropské integrace.

 

Knihovna Justiční akademie je s profesionálním knihovnickým systémem Kp-Win SQL, který je  určen pro zpravování fondu a výpůjční proces. 

Program Kpwin SQL byl vybrán i s ohledem na možnou spolupráci a kooperaci s ostatními odbornými knihovnami mimo jiné i krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, která má rovněž stejný profesionální knihovnický program.

 

Knihovna spolupracuje na tvorbě souborného katalogu ČR a od roku 2009 také na tvorbě jmenných autorit v rámci projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v Národní knihovně ČR v Praze.

 

Součástí knihovny je studovna s 12 počítači pro studijní účely vybavenými přístupen na Internet a do databází ASPI a CODEX.

 

Počet návštěvníků/uživatelů za rok 2009………………………2668

Počet přírůstků knihovních jednotek za rok 2009………………220

Celkový počet knihovních jednotek……………………………10740

Z toho knižních titulů………………………………………..........10243

Z toho odborných cizojazyčných titulů……………………….........282

Odborných titulů na CDR……………………………………..……215

Počet odebíraných deníků…………………………………………....2

Počet odebíraných odborných časopisů……………………….....42

Z toho časopisů s právní tématikou…………………………..…...27

Z toho cizojazyčných a s elektronickým přístupem..........................2

 

 

Dne 4. 2. 2010 vypracovala Yveta Gajová – knihovnice

  

 

 

ePodatelna