obsah

Okresní soud v Mostě

Infocentrum

Okresního soudu v Mostě

poskytování informací, přijímání podání, sepisování návrhů, nahlížení do spisů, pokladna

Moskevská 2, 434 74 Most

tel.: +420 477 104 711

fax.: +420  477 104 712

ID datové schránky: bueabp5

email soudu: podatelna@osoud.mst.justice.cz

email pro nahlížení do spisu: infocentrum@osoud.mst.justice.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí                                   8.00 - 11.00 hod.         11.30 - 16.00 hod.

úterý - pátek                            8.00 - 11.00 hod.         11.30 - 15.00 hod.

 

Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin. V době polední přestávky od 11:00 - 11:30 hod. je pokladna uzavřena a návrhy se nesepisují. V době polední přestávky do 11.00 do 11.30 hod. je Infocentrum uzavřeno. Podání se přijímají v úředních hodinách Infocentra včetně polední přestávky.

Infocentrum zajišťuje:

- poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení (např. informací o stavu řízení)

-   přijímání podání

-   zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám vč. pořizování kopií ze soudních spisů

-  vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu, vyhotovování duplikátů rozhodnutí

-   sepisování podání v případech, kde zákon (občanský soudní řád) ukládá soudům povinnost přijímat podání do protokolu

-          pokladna

 

 

Pro nahlížení do spisu je nutné se předem objednat (telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictvím e-mailové adresy). V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že nebude možné spis k nahlédnutí předložit a budete objednáni na pozdější termín. Budete-li žádat kopie listin ze spisů, je možno využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát. V případě kopií pořízených soudem je pořízení kopií zpoplatněno podle zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

V důsledku zřízení Infocentra nejsou nadále služby zajišťované Infocentrem poskytovány soudními odděleními.

Infocentrum neposkytuje informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Důležité kontakty:

 

Justice - soudy, Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík, Seznam znalců a tlumočníků, Infosoud, Elektronické dokumenty EPR a další: http://portal.justice.cz/Uvod/uvod.aspx

 

Seznam advokátů: http://www.cak.cz/

Probační a mediační služba ČR: Moskevská 1/14 (budova SD Komes) 4. patro, tel. č.: 733 788 968, email: mjarolimova@pms.justice.cz: před jednávání a realizace trestů obecně prospěšných prací, domácího vězení; podklady pro podmíněné zastavení trestního stíhání; pomoc obětem trestných činů

Okresní státní zastupitelství v Mostě: Báňská 285, 434 76  Most, tel. č.: 476703244

Policie ČR: V. Řezáče 224/3, 434 01  Most, tel.č.: 974 438 111

 

Kontakt pro žádost, od kdy se odsouzený nachází ve věznici:

Generální ředitelství, Centrální evidence vězněných osob, pošt. př. 3, 140 67  Praha 4

 

Magistrát města Mostu: Radniční ½, 434 01  Most, tel.č.: 476448111

Městský úřad Litvínov: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, tel.č.: 476767600

Úřad práce ČR : http://portal.mpsv.cz/upcr

Úřad práce Most, Tř. Budovatelů 1988, 434 01  Most, tel.č: 950137111

Úřad práce Litvínov - 950137201

Úřad práce Litvínov - státní sociální podpora i hmotná nouze

U Zámeckého parku 2000, 436 01  Litvínov, tel.č.: 950137251

Katastrální úřad Most, J. Kubelíka 223, 434 01  Most, tel. č.:476446311, www.cuzk.cz/

Registr živnostenského podnikání: www.rzp.cz/

Exekutorská komora : www.ekcr.cz/  

Diakonie Českobratrské církve evangelické - Občanská poradna Most

adresa: Business Centrum - 5. patro, Tř. Budovatelů 2957, 434 01  Most,

E-mail: most.diakonie.cz

Kancelář OP č.d. 512, tel. č. 417638954, 721258865, E-mail: op@most.diakonie.cz

Vedoucí OP č.d. 510, tel. č. 417638955, E-mail: strizova@most.diakonie.cz

 

Poradna při finanční tísni, o.p.,  sídlo Ústí nad Labem , Dlouhá 15, tel. č.411135200, 800722722, E-mail: poradna@financnitisen.cz

každý druhý čtvrtek v měsíci od 8:30-12:30  na adrese: Holešická 248, Litvínov-Janov,

nutno předem objednat na tel. č. 411135200

 

ePodatelna