obsah

Okresní soud v Mostě

Zveřejnění informací dle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na této stránce zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace jež mají obecný význam pro širší okruh žadatelů. Odkaz na samotnou odpověď naleznete pod spisovou značkou, pod kterou byla žádost vyřizována.

 

Zveřejněné informace za rok 2018:

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

112 Si 13/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 15 C 8/2017, 15 C 209/2016, 22 C 91/2016, 45 C 226/2016 a 10 C 211/2016)

111 Si 8/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 7 anonymizovaných rozhodnutí v trestních řízení, v nichž se ukládají ochranná opatření ve formě ochranného léčení)

3 T 104/2014 

42 T 10/2016 

6 T 238/2008 

7 To 274/2014

4 T 133/2014

5 To 298/2016

1 T 132/2008

113 Si 8/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně souběhu trestní a opatrovnické agendy soudců Okresního soudu v Mostě v období od 30.1.2013 do 29.1.2018) "Žádost"    "Odpověď"

112 Si 7/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku, kde soud postupoval dle ustanovení § 1184 zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 5/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě, informace o organizační struktuře Okresního soudu v Mostě, bezpečnostních předpisů Okresního soudu v Mostě, kolektivní smlouvy Okresního soudu v Mostě, poskytnutí výkazů o pohybu trestní, civilní, stížností a další agendy pro rok 2014, 2015, 2016 a 2017 a lustrace na osobu žadatele)

 

111 Si 5/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod spisovou značkou 5 TM 36/2017) příloha

  

110 Si 3/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí statistických údajů týkajících se pachatelů tr. činů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku za roky 2015, 2016 a 2017) příloha

113 Si 1/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 T 51/2017) příloha 

 

110 Si 21/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 76/2016) příloha 

 

 

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení zde (formát pdf)

 

ePodatelna