obsah

Okresní soud v Mostě

Zveřejnění informací dle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na této stránce zveřejňujeme odpovědi na žádosti o informace jež mají obecný význam pro širší okruh žadatelů. Odkaz na samotnou odpověď naleznete pod spisovou značkou, pod kterou byla žádost vyřizována.

 

Zveřejněné informace za rok 2018:

a) žádosti o poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

111 Si 53/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných trestních rozhodnutí vedených pod sp. zn.: 4 T 50/2016, 42 T 38/2015, 2 T 115/2015, 7 T 168/2015 a 7 T 77/2016)

113 Si 55/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 17 C 842/2009 - 209)

113 Si 51/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se agendy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

112 Si 54/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaných rozsudků v řízení vedeném u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 5 T 50/2016) 5 T 50/2016-228 a 5 To 24/2017-262

113 Si 47/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku Okresního soudu v Mostě č.j. 2 T 61/2013 – 748)

111 Si 49/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 83/2017 spolu s poskytnutím informací vztahujících se ke konkrétně uvedeným incidentům násilí z nenávisti)

110 Si 54/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 15 C 189/2017, 15 C 127/2016, 15 C 79/2017, 41 C 54/2017, 15 C 93/2017, 15 C 8/2017, 33 C 133/2017, 14 C 53/2017, 10 C 206/2017, 45 C 59/2017, 16 C 219/2017, 45 C 143/2017, 33 C 339/2017, 33 C 417/2017 a 11 C 149/2017)

112 Si 49/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí, kde soud rozhodoval o žalobě na určení vlastnictví k nemovité věci, která byla dotčena darovací smlouvou)

112 Si 46/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - počet soudců a ostatních zaměstnanců zdejšího soudu za období od roku 2007 do roku 2017)

112 Si 31/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 100 nejnovějších anonymizovaných rozsudků, kterými byl pachatel odsouzen za trestný čin krádeže podle § 205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.)

111 Si 41/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 4/2018)

113 Si 37/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, na základě kterých bylo meritorně rozhodnuto o skutku, kvalifikovaném jako trestný čin dotačního podvodu podle ust. § 212 zákona č. 40/2009 Sb. - 1, 2)

110 Si 35/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 21 Nc 2916/2014)

113 Si 32/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí sp. zn. posledních pěti rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, na základě kterých bylo předběžným opatřením zvýšeno výživné pro nezletilé dítě) "Odpověď"

111 Si 32/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků) - tabulka

110 Si 32/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků) - tabulka

111 Si 26/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2 T 15/2014 spolu s navazujícím rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 6 To 23/2018-567)

113 Si 29/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací o implementaci GDPR u Okresního soudu v Mostě "žádost", "odpověď")

110 Si 27/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se přečinu dle § 270 trestního zákoníku včetně poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 42 T 5/2016)

113 Si 26/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, kterými bylo vyhověno návrhu na osvojení zletilého v letech 2014, 2015, 2016) 1, 2, 3, 4

112 Si 27/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – žádosti k Soudnímu dvoru Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce podané Okresním soudem v Mostě)

111 Si 24/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se zaměstnance společnosti) 

 110 Si 21/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se vyšších soudních úředníků a jejich zařazení do příslušných platových tříd)

110 Si 24/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věcech vedených u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 138/2016 a 1 T 216/2014)

 

112 Si 24/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – počet nových věcí v agendě T, počet pravomocně ukončených řízení v agendě T, počet podaných návrhů na schválení dohody o vině a trestu, počet řízení s pravomocným rozsudkem o schválení dohody o vině a trestu včetně právní kvalifikace jednotlivých případů za období od 1. 9. 2012 do 15. 3. 2018). 

113 Si 22/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí vedených u Okresního soudu v Mostě pod č.j. 16 C 4/2017 - 55; 8 C 112/2013 – 175 a navazující usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 14Co 135/2017-202; 14 C 294/2017 – 26; 28 E 49/2008 – 9; 45 C 17/2017 – 35; 17 C 184/2017 – 48). 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6

 

111 Si 21/2018

 

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí informací týkajících se odpovědnosti sportovce za úraz, resp. újmu způsobenou při výkonu sportovní činnosti)  

112 Si 21/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace – poskytnutí jmenného seznamu soudců opatrovnické agendy u Okresního soudu v Mostě)

111 Si 16/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí informací týkajících se počtu projednaných žádostí o podmíněné propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody za rok 2017)

113 Si 18/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného nepravomocného rozsudku v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 4 T 45/2017) rozsudek

112 Si 17/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných meritorních rozhodnutí týkajících se trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci)

110 Si 16/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 1 T 4/2018) obžaloba

111 Si 12/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozsudků týkající se náhrady škody způsobené zvířetem podle zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 13/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně počtu a vynaložených nákladů na znalecké posudky v civilních a trestních řízení vedených u Okresního soudu v Mostě v letech 2015, 2016 a 2017) "Odpověď".

110 Si 12/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 22 C 4/2017, 45 C 226/2016, 14 C 88/2016, 14 C 293/2015, vč. 14 Co 836/2016 a 14 C 72/2016)

112 Si 13/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí v řízeních vedených pod sp. zn. 15 C 8/2017, 15 C 209/2016, 22 C 91/2016, 45 C 226/2016 a 10 C 211/2016)

111 Si 8/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí 7 anonymizovaných rozhodnutí v trestních řízení, v nichž se ukládají ochranná opatření ve formě ochranného léčení)

3 T 104/2014 

42 T 10/2016 

6 T 238/2008 

7 To 274/2014

4 T 133/2014

5 To 298/2016

1 T 132/2008

113 Si 8/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - informace ohledně souběhu trestní a opatrovnické agendy soudců Okresního soudu v Mostě v období od 30.1.2013 do 29.1.2018) "Žádost"    "Odpověď"

112 Si 7/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozsudku, kde soud postupoval dle ustanovení § 1184 zákona č. 89/2012 Sb.)

113 Si 5/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí rozvrhu práce Okresního soudu v Mostě, informace o organizační struktuře Okresního soudu v Mostě, bezpečnostních předpisů Okresního soudu v Mostě, kolektivní smlouvy Okresního soudu v Mostě, poskytnutí výkazů o pohybu trestní, civilní, stížností a další agendy pro rok 2014, 2015, 2016 a 2017 a lustrace na osobu žadatele)

111 Si 5/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod spisovou značkou 5 TM 36/2017) příloha

  

110 Si 3/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí statistických údajů týkajících se pachatelů tr. činů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku za roky 2015, 2016 a 2017) příloha

113 Si 1/2018

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizované obžaloby s popisem skutku a právním hodnocením v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 6 T 51/2017) příloha 

 

110 Si 21/2017

(odpověď na žádost o poskytnutí informace - poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 2T 76/2016) příloha 

 

 

 

b) žádosti o poskytování soupisu soudních řízení (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

- Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisů soudních řízení zde (formát pdf)

 

ePodatelna