obsah

Okresní státní zastupitelství v Sokolově

Základní informace o rozpočtu

Okresní státní zastupitelství v Sokolově nemá vlastní rozpočet. Ve smyslu § 52 zákona č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla, je vnitřní organizační jednotkou Krajského státního zastupitelství v Plzni, které provádí jeho financování ze svého rozpočtu.

ePodatelna