obsah

Okresní státní zastupitelství v Sokolově

Příjem podání v elektronické podobě


Příjem podání v elektronické podobě

 

Okresní státní zastupitelství v Sokolově zřizuje elektronickou podatelnu pro příjem a odesílání datových zpráv. Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, od 1.10.2009 přijímá také zprávy s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Údaje o přijímání datových zpráv a jejich parametry:

Datové zprávy v elektronické podobě na CD či flash disku jsou přijímány v naší podatelně umístěné v budově Okresního státního zastupitelství v Sokolově, ul. K.H.Borovského 408.

Formát textových souborů :

*.doc, *docx (Word 97 až 2007), *pdf., *.pdf/a, *.txt, *.rtf,  *.htm, *.html, *.xls, *,xlsx, *.zfo.

 

Kontakt na elektronickou podatelnu :

e-mail : podatelna@osz.sok.justice.cz

 

Oprávněná zaměstnankyně OSZ v Sokolově určená k zajištění provozu elektronické podatelny :

Václava Reismüllerová

Radka Bíbová

 

 

Seznam  právních  předpisů,  podle  kterých  je  možné  činit   vůči  státnímu  zastupitelství  právní  úkony    v elektronické podobě:

  • podání k výkonu působnosti státního zastupitelství podle § 16a zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů
  • stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství  podle § 16b zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů
  • podání  podle  trestního řádu - § 59 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších právních předpisů
  • žádosti o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů
  • zák. č.  227/2002, Sb., o elektronickém podpisu
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
  • instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti
  • pokyn obecné povahy  Nejvyššího státního zastupitelství č. 7/2004 ze dne 25. 10. 2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství.
ePodatelna