obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Metodika stanovení druhu a výše sankce v řízení s insolvenčním správcem

Na základě dosavadních zkušeností v oblasti dohledu nad insolvenčními správci Ministerstvo spravedlnosti dospělo k závěru, že nastavení systému správního trestání v této oblasti bylo málo účinné.

 

Ministerstvo spravedlnosti proto vypracovalo metodiku stanovení druhu a výše sankce v řízení s insolvenčním správcem jako jeden z dalších kroků k dosažení poctivých a férových insolvencí. Zmíněná metodika tak představuje transparentní reakci na stále se měnící insolvenční prostředí.

 

Podstatou této metodiky je systematické stanovování druhu a výše sankcí s ohledem na závažnost protiprávního jednání insolvenčního správce a výši jeho státem garantovaných příjmů z insolvenčních řízení.

 

Touto metodikou se Ministerstvo spravedlnosti bude řídit při ukládání správních sankcí ve všech správních řízeních zahájených podle zákona č 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, po dni 1. 3. 2017.

 

 

 V Praze dne 28. 2. 2017

 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti ČR

 

Příloha:

Metodika stanovení druhu a výše sankce ukládané podle zákona o insolvenčních správcích