obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Omezená kapacita parkovacích míst v justičním areálu Na Míčánkách

V justičním areálu Na Míčánkách v Praze 10 je omezena kapacita parkovacích stání. V případě zaplnění parkoviště je uzavřena brána vjezdového pruhu a umístěna dopravní značka“ zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „ parkoviště plně obsazeno“.

Řidiči musí respektovat toto dopravní značení, nesmí blokovat  prostor vjezdu diskusemi s ostrahou parkoviště.

Vyhrazená volná stání jsou rezervována po celou provozní dobu parkoviště pro kurýry Policie ČR, soudů a státních zastupitelství, případně servisní vozidla.

Účastníci jednání v justičním areálu musí počítat s časovou rezervou při komplikacích se zaparkováním mimo justiční areál.

 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení MSp ČR