obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) vede podle § 40a odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv (dále jen „rozhodci“).  O každém zapsaném rozhodci ministerstvo zveřejňuje tyto údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresu uvedenou rozhodcem, číslo osvědčení, den zápisu do seznamu a den a důvod vyškrtnutí ze seznamu.

 

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců. Po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 19/2012 Sb. (tj. ode dne 1. 4. 2012) však rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být i osoba, která podmínku zápisu do seznamu rozhodců nesplňuje. 

 

Seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, naleznete zde.

 

Informace pro žadatele o zápis do seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, jsou zveřejněny zde.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D