obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Historické zajímavosti - náhrobek na dvoře Ministerstva spravedlnosti


Na průčelí budovy, nazývané 'domeček', je špatně čitelný náhrobek z původní zástavby.

Jedná se o náhrobek urozeného pána Přibíka Františka Deyma ze Stříteže, který byl do panského stavu povýšen v roce 1708. Byl císařským radou a zemským soudcem, později dokonce hejtmanem kouřimského kraje.

Zemřel 30. 5. 1719.

Rod Deymů ze Stříteže byl roku 1730 povýšen do hraběcího stavu.

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová