obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Historické zajímavosti - socha sv. Bartoloměje na dvoře Ministerstva spravedlnosti


 

 

Socha sv. Bartoloměje

 

            V jižní části dvora (v blízkosti vjezdu do areálu gymnázia Botičská, které s naší budovou sousedí ) stojí již poněkud silně poškozená barokní socha sv. Bartoloměje. O jejím původu, stáří a autoru prakticky nic nevíme. Jde zřejmě o součást výzdoby kostela a kláštera sv. Bartoloměje, který stával na místě dnešního ministerstva společně s chudobincem až do roku 1884 (viz obrázek dole).

 

            Sv. Bartoloměj byl jedním ze 12 apoštolů..Do skupiny nejbližších spolupracovníků Ježíše Krista jej přivedl apoštol Filip, když jej potkal na břehu Gallilejského jezera. Na rozdíl od ostatních apoštolů byl sv. Bartoloměj, původním jménem Nanathel Bar-Tolmai , rolník a nikoliv rybář. O jeho působení  za života Krista není mnoho  známo, evangelia jej připomínají  pouze při jeho vstupu do kolegia apoštolů. Když ho spatřil Ježíš Kristus poprvé, pravil : „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti“ (J, 1,47). Po ukřižování Krista odešel sv. Bartoloměj, tak jako řada dalších apoštolů, hlásat evangelium do okolních zemí.. Pohyboval se na velkém prostoru, jeho misijní působení je zaznamenáno ve Frýgií, Sýrii, Arménii a Ethiopii. Mučednickou smrt našel v  Arménii. Zde léčil nemocné a zázračně uzdravil dceru arménského krále Polimia. Ten se pak s celou rodinou obrátil na křesťanství. Traduje se, že byl Bartoloměj odsouzen k perskému trestu smrti. Byl zaživa stažen z kůže a poté ukřižován hlavou dolů na rozkaz místního vladaře.  Jeho ostatky byly koncem 10. století přeneseny do římského kostela sv. Bartoloměje na ostrově v řece Tiberu, který dal zbudovat císař Otta III. Lebka je od roku 1238 uložena v chrámu sv. Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem a rameno se dostalo darem do britského Canterbury.

 

            Dramatický osud tohoto světce inspiroval řadu malířů. Objevil se na relikviáři Tří králů k kolínské katedrále, jako postava se staženou kůží. S vlastní kůží přes ruku kráčí k Poslednímu soudu, který v Sixtinské kapli namaloval slavný Michelangelo.

 

 

            Atributem sv. Bartoloměje je koželužský nůž, kniha a kůže. Někdy bývá jeho atributem také spoutaný ďábel na řetěze, jako poukaz na legendu, podle níž tento světec vymítal zlého ducha z těla indické princezny.

 

            Sv. Bartoloměj je patronem koželuhů, sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, knihvazačů, řezníků, horníků, pekařů, sedlářů, obuvníků, štukatérů a obchodníků s olejem a solí.  Je rovněž patronem Maastrichtu, Frankfurtu nad Mohanem a Plzně. Je pomocníkem proti nervovým chorobám, třesu a kožním chorobám. V liturgickém kalendáři je mu zasvěcen 24. srpen.

 

 

 

           

 

            Budova chudobince těsně před zbořením v roce 1882

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová