obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reakce na reportáž České televize ze dne 2. 2. 2014 k projektu elektronického přepisu mluveného slova na soudech

Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru některá tvrzení, jež zazněla v reportáži České televize k elektronickému přepisu mluveného slova do textu.  Ačkoliv se jedná o dlouholetý projekt napomáhající k zefektivnění práce především na soudech, vyznění reportáže mohlo v divácích vytvořit dojem, že jde o zbytečnou novinku, která je spíše na obtíž, není příliš oblíbená, a tudíž ani využívaná. Následující text dává věci do kontextu a vyvrací některé nepřesné informace z reportáže.

 

Informace sdělené v rámci reportáže:

 

-          Celková cena přepisu hlasu do textu cca 16,5mil Kč;

-          Dle OS Praha 1 (Alena Novotná, místopředsedkyně, mluvčí) program dělá chyby hlavně v číslovkách;

-          Dle Ks v Brně (Jan Kozák), program špatně zvládá přepis obchodních jmen a složitějších názvů vlastních jmen;

-          Potřebný naprostý klid, výkonné PC, čas a pečlivou kontrolu;

-          Využívání minimem soudců, a to 600 z cca 3000.

 

Doplňující fakta (kvalita přepisu):

 

-          Kvalita přepisu závisí na množství faktorů, které přepis ovlivňují. Jako nejdůležitější faktor je brána kvalita diktátu, kdy mluvčí musí dodržovat jistá pravidla (proto není přepis hlasu do textu nasazen např. při soudních jednáních přímo pro přepis hlasu obžalovaných apod.), jako např. souvislé diktovaný text, interpunkční znaménka, odstavce, ale také složité výrazy (diktují se hláskováním), tak i číslovky, pro něž je využíváno množství varant (např. při diktování data, samostatného čísla, spisové značky apod. se program chová jinak). Program pracuje na principu vyhledávání slov ve slovníku a jejich možných vzájemných kombinací – s tím souvisí (ne)přítomnost určitých výrazů a slov – dále viz bod o výkonu.

 

-          Dalšími faktory, které např. ovlivňují kvalitu přepisu do textu jsou: prostředí bez ruchů, nebo s využitím směrových mikrofonů, přítomnost vady řeči u mluvčího apod.

 

-          Součástí reportáže je také ukázka programu, který však byl ve verzi 2, tj. ve verzi, která byla nasazena v rámci 3-letého testování. Verze 3, která byla předmětem dodávky v rámci nasazení přepisu do textu, testována nebyla a která byla výrazně modernizována (což potvrzují sami pracovníci, kteří měli možnost zhodnotit kvality obou verzí). V současnosti se navíc připravuje k uvolnění další verze programu s rozšířenými možnostmi.

 

 

Doplňující fakta (náročnost na výkon):

 

-          Program přepisu hlasu do textu využívá relativně velké množství prostředků počítače, mimo jiné je to paměť počítače, ve které je uložen slovník se slovy. Pokud bychom do tohoto slovníku přidali např. veškerá česká (potažmo zahraniční) jména a příjmení ve všech tvarech, byl by slovník již tak veliký, že by nebylo možné jeho používání prakticky vůbec. Proto je nutné složitější jména (Vladimirov apod.) hláskovat (toto je jedno z pravidel, které bylo na školení prezentováno). Pro majitele méně výkonných strojů, které nedokáží pracovat se slovníkem o současné velikosti je připraven tzv. přepisovací Cloud, což je serverová farma v centrále Ministerstva spravedlnosti poskytující dostatečný přepisovací výkon pro desítky současně diktujících osob. Tento výkon není v současnosti ještě plně využit, tzn. je možné na tento „vzdálený výkon“ připojovat další uživatele.

 

Doplňující fakta (celková cena):

 

-          Celková cena byla prezentována, jako cena za softwarové vybavení, což není založeno na pravdě. Součástí projektu byla mimo dodávky softwarového vybavení i dodávka výpočetní techniky, a to: 200ks notebooků Dell, 100ks diktafonů Olympus, 150ks přepisovacích nožních sad, 200ks sluchátek s mikrofonem a 20ks serverů Dell. Servery jsou dedikovány na centrální přepisovací Cloud a jsou k dispozici po 1ks také na všech krajských soudech. Notebooky se v rámci soudní praxe používají i pro jiné úkony nežli je přepis hlasu do textu a jsou jeho uživateli plně k dispozici i pro běžné pracovní účely.

 

Doplňující fakta (počty uživatelů):

 

-          Zavedení přepisu hlasu do textu bylo realizováno na základě Evropského projektu, který předpokládal proškolení 600 uživatelů. Tohoto čísla bylo 100% dosaženo, nicméně již nyní je, na základě dodatečného zájmu, proškoleno celkově více než 1000 uživatelů, a to na náklady dodavatelské společnosti. Celkové náklady projektu (softwarové vybavení včetně dodání výpočetní techniky) jsou 16.355.165,- Kč + pětiletá podpora projektu (s cenou 4,84 Kč na uživatele za 5 let).

 

-          K 30. 9. 2014 bylo vydáno 1359 licencí a dále pokračovalo jejich vydávání. V tuto chvíli je vydáno cca 2000 licencí.

  

-          Využívání přepisu hlasu do textu je dobrovolné, neboť nebylo záměrem uživatele z řad soudců, státních zástupců, ale i administrativních pracovníků, do využívání programu nutit. Někteří uživatelé mají k technice blíže, jiní nikoliv a zde by využití programu mohlo být kontraproduktivní. Ministerstvo spravedlnosti nepočítalo se 100% rozšířením programu pro přepis hlasu do textu, neboť jeho přínos je právě podmíněn jistou sebekontrolou, přípravou, kvalitou diktování a dodržováním jistých diktovacích pravidel (jejichž vysvětlení bylo právě základem každého školení).

 

 

Doplňující fakta k projektu (dotazník):

 

-          Složení osob pracující s programem z pohledu pracovní náplně:

·         65% soudci a státní zástupci

·         27% Administrativní zaměstnanci

·         8% IT zaměstnanci

 

-          Splněné očekávání dle dotazníku:

·         54% zcela splněné očekávání

·         33% z větší části naplněné očekávání

·         4% z poloviny naplněné očekávání

·         1% částečně splněné očekávání

·         1 osoba nesplněné očekávání

 

-          Četnost využití dle statistik centrálního serveru

·         44% uživatelů využívá systém 2x za týden

·         20% uživatelů využívá systém 1x za týden

·         17% uživatelů využívá systém každý den

·         5% uživatelů využívá systém 1x za 2 týdny

·         2% uživatelů využívá systém 1x za měsíc

·         7% uživatelů využívá systém nárazově

 

-          Obtížnost práce s programem dle dotazníku

 

·         32% velmi snadné

·         46% snadné

·         15% střední obtížnost

·         2% obtížné

·         0% velmi obtížné

 

  

3. 2. 2014                                  Odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR