obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Elektronický justiční spis jako cesta k efektivnější justici: MSp zahajuje předběžné tržní konzultace

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje se záměrem zprovoznit elektronický justiční spis, který pomůže ke zrychlení a zefektivnění justice. Aktuálně Ministerstvo připravuje veřejnou zakázku s názvem „Vývoj a implementace eISIR,“ v rámci které elektronický spis vznikne. Předmětem veřejné zakázky je nový informační systém a nástavba pro agendu insolvenčního řízení. Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „eJustice 2020 - část eISIR“.

K výše uvedené veřejné zakázce proběhnou s přihlášenými dodavateli dne 26. dubna 2018 v 10 hodin dopoledne předběžné tržní konzultace. Podrobnosti a podmínky účasti naleznou zájemci na tomto odkazu: https://nen.nipez.cz/profil/profilMsp.

Nasazení elektronického spisu do provozu očekává Ministerstvo spravedlnosti do konce roku 2020. Financování vytvoření informačního systému proběhne v rámci projektu Evropské Unie.

 

12. 4. 2018                Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová