obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Pozvánka na konferenci k návrhu civilního řádu soudního

Ministerstvo spravedlnosti pořád společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a studentským spolkem Common Law Society první konferenci k návrhu civilního řádu soudního. Členové rekodifikační komise pohovoří o nejzásadnějších změnách v řízení v prvním stupni, na které budou následně reagovat oponenti z právního prostředí.

Pokud se o tuto problematiku zajímáte i vy a chcete se jako odborná veřejnost k nově vznikající podobě civilního řádu vyjádřit, přihlaste se do 29. dubna na email: konference@msp.justice.cz

Výsledky diskuze zohledníme v přípravě věcného záměru zákona, jehož teze jsou již nyní dostupné na internetových stránkách crs.justice.cz.

Podrobné informace a program najdete níže:

TERMÍN, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

Úterý 15. května 2018, 9:00 – 15:45

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1

Program:

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:15 Úvodní slovo

9:15 – 9:35 Strany civilního sporného řízení

referát: Petr Lavický, koreferát: Renáta Šínová

9:35 – 10:30 Diskuse

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 11:05 Zastoupení v civilním sporném řízení

referát: Eva Dobrovolná a Zdeněk Pulkrábek, koreferát: Miroslav Hromada

11:00 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:20 Průběh řízení před soudem I. stupně

referát: Alena Winterová, koreferát: Tomáš Holčapek

13:15 – 14:15 Diskuse

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 14:50 Rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost

referát: Bohumil Dvořák, koreferát: Klára Hamuľáková

14:45 – 15:45 Diskuse

Více zde.

                                                         Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová