obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zvolení soudce Fremra místopředsedou Mezinárodního trestního soudu a znovuzvolení soudkyně Hrdličkové předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon

Český soudce JUDr. Robert Fremr se dne 11. března 2018 stal prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu. Předseda a místopředsedové tohoto soudního orgánu byli zvoleni na funkční období tří let, tj. do roku 2021. JUDr. Robert Fremr, který v minulosti působil jako soudce Nejvyššího soudu ČR, zastává funkci soudce Mezinárodního trestního soudu již od roku 2012. Před svým působením na Mezinárodním trestním soudu byl kromě jiného dvakrát dočasně přidělen k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu, kde rozhodoval o případech týkajících se genocidy.

Jak ve svém projevu pronesl nově zvolený předseda Mezinárodního trestního soudu Chile Eboe-Osuji: „Při plnění svých povinností se cítím povzbuzován skutečností, že se mohu spolehnout na rozsáhlé zkušenosti dvou místopředsedů, soudce Roberta Fremra a soudce Marka Perrin de Brichambaut, se kterými jsem již dříve úzce spolupracoval. Těším se na spolupráci s nimi, stejně jako se všemi soudci, úředníky a zaměstnanci Soudu v duchu kolegiality.“

Také Zvláštní tribunál pro Libanon má ve svém vedení českého zástupce. Dne 27. 2. 2018 byla předsedkyní tohoto mezinárodního soudního orgánu znovuzvolena JUDr. Ivana Hrdličková.

JUDr. Hrdličková, která v minulosti působila jako soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, působí při Zvláštním tribunálu pro Libanon již od roku 2012 a od roku 2015 je jeho předsedkyní. Funkční období předsedy a místopředsedy tohoto tribunálu je 18 měsíců.

Úkolem předsedy Zvláštního tribunálu pro Libanon je kromě jiného dohled nad efektivním fungováním tribunálu a řádným výkonem spravedlnosti, jakož i jeho zastupování ve vztazích se státy, Organizací spojených národů a dalšími subjekty.

Zvláštní tribunál pro Libanon působí od 1. března 2009 poblíž nizozemského Haagu s hlavním cílem vyšetřit bombový útok ze dne 14. 2. 2005, při kterém byl zabit dřívější předseda vlády Rafik Hariri a dalších 22 osob.

27. 3. 2018                                 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová