obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Smlouva o předávání odsouzených s Pákistánem: první jednání bylo úspěšné

V polovině března se v Islámábádu uskutečnilo jednání expertů Ministerstva spravedlnosti České republiky s pákistánskou stranou, jehož cílem bylo sondážní jednání k možnosti uzavřít smlouvu mezi Českou republikou a Pákistánskou Islámskou republikou o předávání odsouzených osob. Obě strany mají v tuto chvíli zájem na tom, aby byla smlouva uzavřena.

popis.Text

Inciativa Ministerstva spravedlnosti ČR reaguje na případ zadržení občanky České republiky v Pákistánu pro podezření za spáchání závažné drogové trestné činnosti, za které jí hrozí v Pákistánu uložení několikaletého trestu odnětí svobody. Mezi Českou republikou a Pákistánem doposud neexistuje mezinárodní smluvní základ, který by umožňoval vzájemné předávání odsouzených osob k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody do svého domovského státu. V současné době má Pákistán takovou smlouvu sjednánu pouze s jediným evropským státem, Velkou Británií.

Účelem smluv o předávání odsouzených osob je především možnost určená občanům daného státu, aby v případě svého odsouzení pro trestný čin spáchaný v cizím státě mohli požádat o předání do svého domovského státu, kde si trest odnětí svobody uložený v cizině vykonají. Podstatou tohoto typu mezinárodních smluv je tedy uplatnění zásady resocializace odsouzené osoby ve výkonu trestu odnětí svobody pro možnost jejího zařazení do společnosti po vykonání uloženého trestu.

V průběhu jednání potvrdily obě strany záměr sjednat smlouvu o předávání odsouzených osob, která bude aplikovatelná i na aktuální případ občanky České republiky, bude-li v rámci trestního řízení v Pákistánu pravomocně odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody. Jednání o smlouvě by mohlo být započato již v první polovině roku v Praze. Jedná se o smlouvu, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je nutný souhlas Parlamentu.

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová