obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

S rekvalifikací a zaměstnáváním odsouzených bude více pomáhat Úřad práce ČR

Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřadu práce ČR včera podpisem dvou memorand zahájili intenzivnější spolupráci. Takto systémová spolupráce resortních složek Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí zde dosud chyběla. Strany chtějí zaměřit své úsilí na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je také zlepšit zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem. 

 

popis.Text

 

Podpisů memorand se v budově Ministerstva spravedlnosti zúčastnili zástupci všech dotčených stran, které přivítal ministr spravedlnosti Robert Pelikán: „Mám velkou radost, že jsme dnes podnikli významný krok na cestě, na které se snažíme dát odsouzeným šanci na lepší život na svobodě. Od těchto memorand si slibuji zejména lepší informační propojení dotčených stran, aby byla tato iniciativa užitečná.“

 

Na slova šéfa resortu justice navázala také ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová: „Podpisem těchto memorand chceme dát odsouzeným lidem druhou šanci a pomoci jim v jejich návratu zpět na trh práce.“ Ministryně dále dodala, že Úřad práce ČR již několik let spolupracuje s potenciálními zaměstnavateli odsouzených a snaží se jim současné i bývalé vězně představit jako výhodnou a kvalitní pracovní sílu.

 

To, jak těžké je pro lidi se záznamem v rejstříku nalézt práci, potvrdil i ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín: „Zaměstnavatelé se často obávají takového člověka přijmout a ten se pak dostává do začarovaného kruhu. Protože nemá práci, nemá ani příjem a potřebuje peníze. Výsledkem pak může být další trestná činnost. Klienti s trestní minulostí jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Právě proto se i jim snaží Úřad práce ČR ve zvýšení míře pomoci v návratu na trh práce.“ 

 

popis.Text

 

Memorandum uzavřené mezi Vězeňskou službou ČR a Úřadem práce ČR cílí na rekvalifikace osob ve výkonu trestu. Vzdělávání za mřížemi má bezesporu pozitivní efekt při návratu na svobodu. To zdůraznil také generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal: „Zaměstnávání umožňuje udržet a rozvíjet stávající pracovní návyky odsouzených a současně vytváří pracovních návyky těm s malými nebo vůbec žádnými zkušenostmi.“

 

Memorandum uzavřené mezi Probační a mediační službou ČR a Úřadem práce ČR se soustředí na odsouzené s alternativním trestem. Obě strany se zavázaly ke krokům směřujícím k zaměstnávání těchto osob. Faktor zaměstnanosti totiž hraje pozitivní roli v tom, aby se bývalí pachatelé odklonili od kriminální kariéry a setrvali na správné cestě. „Vedle vedení klientů vracejících se z vězení řešíme i problematiku klientů na svobodě, kterým byl uložen alternativní trest. I oni mají záznam v trestním rejstříku. Stabilní zaměstnání a legální příjem považujeme za jeden z klíčových ochranných faktorů přispívajících k tomu, aby se lidé s trestní minulostí nevrátili ke kriminální kariéře,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková.

 

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu je oblastí, které se resort spravedlnosti věnuje dlouhodobě. Aktuálně pracuje 8 895 osob, což je 60,57% zaměstnanost odsouzených. A počet pracujících vězňů stále roste. Vězni pracují jak pro veřejné, tak pro soukromé subjekty.

 

 

14. 2. 2018                                   Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová