obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dohoda namísto soudní pře: Ministerstvo má novou metodiku k podpoře mediací

Ministerstvo spravedlnosti v současnosti podniká kroky vedoucí k většímu využívání mediací jako nástrojů řešení sporů a systémovému ukotvení profese mediátora v České republice. Za tímto účelem zřídilo ministerstvo pracovní skupinu k mediaci, která na svém posledním setkání v září tohoto roku představila návrh metodiky, která má soudcům pomoci určit případy vhodné k mediaci.

Metodika je koncipovaná jako dotazník o dvaceti otázkách, které pokrývají veškeré aspekty případu vhodného k řešení formou mediace. Právě dotazník pomůže zjistit, zda se jedná o případ vhodný k mediaci či nikoliv. Jde o jeden z kroků, který podpoří využívání tohoto institutu mezi soudy. Ty již nyní začínají oproti minulosti tuto cestu řešení sporu doporučovat prostřednictvím svých nástrojů. Údaje z posledních dvou let ukazují dvojnásobný nárůst nařízení prvního setkání s mediátorem v civilních sporech, výrazný nárůst je možné sledovat i ve sporech opatrovnických.

Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout takové úrovně využívání mediací, jaká je běžná ve vyspělých evropských státech. Jsem rád, že v této otázce panuje shoda napříč zástupci odborné veřejnosti, kteří se v rámci pracovní skupiny k mediaci podílejí na vytváření podmínek pro systémové zakotvení mediace a profese mediátora v tuzemských podmínkách“, uvedl ministr Robert Pelikán.

Pracovní skupina k mediaci vznikla na podzim 2016 a má čtrnáct členů. Vedle zástupců ministerstva spravedlnosti jsou jimi členové České advokátní komory, Asociace mediátorů ČR, všech tří českých právnických fakult, Mediačních center, Probační a mediační služby, soudců, zkušebních komisařů, zapsaných mediátorů a Justiční akademie. Kromě zmíněné metodiky jsou dalšími cíli skupiny vypracování standardů kvality mediace pro zapsané mediátory, sjednocení praxe v rámci činnosti mediátora a příprava a koordinace návrhů změn zákona o mediaci.

V souvislosti s těmito aktivitami převzal ministr spravedlnosti Robert Pelikán záštitu nad čtvrtým ročníkem mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2017, která se uskuteční ve dnech 27. – 28. října v Olomouci. Hlavními tématy budou zkušenosti s aplikací zákona o mediaci, využívání mediace v praxi a vytváření podmínek pro přístup občanů k mimosoudním metodám řešením sporů, k nimž je Česká republika Evropskou unií vázána.

9. 10. 2017                       Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová