obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti pořadatelem mezinárodní konference „Detence migrujících dětí: spěje ke konci?“

Dvoudenní mezinárodní odbornou konferenci s názvem „Immigration Detention of Children: Coming to a Close? („Detence migrujících dětí: spěje ke konci?“) pořádá Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Radou Evropy v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy v Praze ve dnech 25. a 26. září 2017.

popis.Text

Cílem expertní konference je výměna odborných znalostí a zkušeností v klíčových oblastech relevantních pro danou problematiku, včetně mezinárodních lidskoprávních standardů, přístupů monitorovacích mechanismů a soudních i kvazisoudních orgánů, iniciativ podporujících ukončení detence migrujících dětí, účinných alternativ k detenci v migračním kontextu a dalších zkušeností z terénu vztahujících se k zajištění nejlepšího zájmu dítěte.

„Evropa zná migraci velmi dobře, téměř každý ji má ve své rodinné historii. V této souvislosti je velmi smutné, jak rychle mnozí zapomínají, že oni sami, nebo jejich předci, byli migranty a potřebovali pomoc. Nejvíce tyto události poznamenávají dětskou duši. A proto jsem přesvědčen, že v souvislosti s problematikou migrace se musíme zaměřit na to, abychom neubližovali dětem. Také proto, že kdybychom na to rezignovali, dopustíme, aby ve společnosti byli trvale traumatizovaní a poznamenaní lidé,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán na úvod konference.

Konference přivedla k jednomu stolu vysoce postavené aktéry, tvůrce politik, zástupce mezinárodních organizací, vládní experty, akademiky i občanskou společnost.

Mezi hlavní řečníky konference patří dnes i zítra komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks: „V průběhu mého pětiletého mandátu jsem navštívil mnoho detenčních míst. Některé měly více přijatelné podmínky, jiné méně. V každém případě jsem se ale na vlastní oči přesvědčil, že detence není místem pro dítě,“ uvedl komisař.

Řečníkem je také generální ředitel Rady Evropy pro lidská práva a rule of law Christos Giakoumopoulos, zvláštní představitel generálního tajemníka Rady Evropy pro migraci a uprchlíky Tomáš Boček, nebo členka Evropského výboru pro prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání Ivona Todorovska. O osobní zkušenosti z imigrační detence v dětském věku hovořila Pinar Aksu. V osmi letech strávila spolu se dvěma sourozenci dva měsíce v detenčním středisku, když její turečtí rodiče žádali o azyl ve Velké Británii. „Bylo s námi zacházeno jako se zločinci,“ uvedla nynější pracovnice v oblasti lidských práv. K diskuzi přispěje také expertka na psychologické dopady detence na děti.

Více informací:

http://dmcprague2017.justice.cz/

 https://www.facebook.com/dmcprague2017

 https://twitter.com/dmcprague2017

                                                                        Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová